De Waecker is in de jaren 80 opgericht door een vijftal collega’s.  Wij meenden, in overleg met de toenmalige korpsleiding, dat we het zogenaamde “dalven”,(bij winkeliers iets in uniform kopen en dan korting krijgen) moesten aanpakken. De Waecker zou hiervoor het alternatief moeten worden waar men, volkomen legaal, toch met korting zaken kon aanschaffen.
 
Na veel tegenstand van o.a. de politiek hebben wij toch, met instemming en medewerking van de toenmalige korpsleiding en de vakorganisaties, de Waecker opgericht. Wij kopen zoveel mogelijk goederen die door de leden gewenst zijn. In onze showroom (ong. 300 m2)
hebben wij diverse artikelen in voorraad. Dat kunnen politie specifieke artikelen, zoals bv een wapenstokhouder, veiligheidshandschoenen e.d. zijn, maar ook een wasmachine of motorkleding.
Daarnaast maken we gebruik van een webwinkel, waar leden hun goederen kunnen bestellen. Op dit moment zijn veel artikelen in de uitverkoop zodat we op een later tijdstip, nieuwe artikelen kunnen aanbieden.
 
Op de site moet je inloggen met een e-mailadres en een wachtwoord.
Om dat te kunnen moet je lid zijn. Als iemand lid wordt voeren wij de persoon in, in ons systeem, en kan hij/zij daarna inloggen. Het wachtwoord maakt u bij het inloggen zelf aan.
 
De Waecker heeft een contract afgesloten met BP, Centraal Beheer en de ABN AMRO bank. Tegen een eenmalige borgsom van 5 euro kun je een BP tankkaart aanvragen waarna je bij alle BP-tankstations in Nederland en Europa kunt tanken. Je krijgt dan een x bedrag korting op de marktprijs van die dag, voor de tankbeurten die in Nederland zijn gedaan. Het verschuldigde wordt één (1x) per week geïncasseerd middels een automatische incasso. Je moet uiteraard vooraf toestemming geven voor die incasso.
Bij Centraal Beheer en de ABN-AMRO kun je diverse verzekeringen en hypotheken afsluiten met korting. Dat doet het lid rechtstreeks en De Waecker heeft daar geen directe bemoeienis mee. Men controleert bij ons alleen of u lid bent.
 
Lid kun je worden als je werkzaam bent bij de politie in Nederland. Het lidmaatschap eindigt zodra je van werknemer wijzigt. Ga je met pensioen? Geen probleem, je kunt in dat geval lid blijven.
De contributie wordt automatische geïncasseerd in de maand december (rond de salarisbetaling). Voor de incasso moet het lid eenmalig toestemming geven middels een z.g. Sepa verklaring. (Krijgt het lid van ons).
Aanmelden kan via het speciale formulier op deze site of via informatie@dewaecker.nl, waarna de ledenadministratie verder alles regelt m.b.t. hoe te handelen. U dienst echter wel gebruik te maken van een privé emailadres.  Er zijn afspraken gemaakt met de korpsleiding m.b.t. het gebruik van  @politie.nl.
Je bent lid vanaf 1 januari of de datum van aanvraag tot 31 december van het lopende jaar. Opzeggen (schriftelijk) kan altijd maar moet cf. de statuten en Huishoudelijk reglement voor 1 december van dat jaar plaatsvinden.
Wij houden ons aan de AVG-privacy wetgeving. Wij zullen nimmer gegevens aan derden verstrekken, behoudens voor bv een levering van een artikel.
 
Bestuursleden en vrijwilligers zijn allen werkzaam bij de politie of inmiddels gepensioneerd.